Javljanje na posao

- Javićete se  na posao i ostati kod poslodavca koji je  naveden u  SEVIS-u i IWT bazi podataka za period koji  je naznačen u vašoj prijavi. Prijevremeno napuštanje posla može da rezultira i isključenjem sa programa.

Uslovi zaposlenja

- Postoje određeni uslovi koji vas obavezuju i koji su navedeni u vašoj poslovnoj ponudi pored ovih Opštih uslova programa. Uslovi zaposlenja su podložni promjenama.

- Radno  vrijeme  i  broj  radnih  sati  zavise  od  obima  posla  vašeg poslodavca,  a  koji  mogu da  budu  uslovljeni  brojnim  faktorima,  uključujući,  ali neograničavajući se vremenskim uslovima, ekonomskim prilikama, stopom nezaposlenosti, itd.

- Radno vrijeme takođe zavisi i od kvaliteta vašeg učinka.

- Po propisima američke vlade nije dozvoljeno da radite na poslovima koji bi mogli da dovedu vas, IWT ili Američku vladu na „loš glas“, a to su: obrada ribe, rikše, prodaja od vrata do vrata, poslovi u domaćinstvu (briga o djeci, baštovani), poslovi koji uključuju vožnju motornih vozila, poslovi u noćnim smjenama   (od  22  do  6  časova), poslovi u skladištima, poslovi koji su direktno povezani sa klađenjem. Molimo vas pogledajte sajt http://j1visa.state.gov/programs/summer-work travel/#participants za kompletnu listu.

Promjena posla i adrese u SAD

- Prethodno ugovoreni poslovi, uključujući sve IWT i samostalno obezbjeđene poslove ne dozvoljavaju promenu posla.

- Ukoliko promjenite posao bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole IWT-a, bićete isključeni sa programa.

- Ukoliko vam IWT dozvoli da promjenite posao, vaša obaveza je da dostavite IWT-u podatke o vašem novom poslodavcu u roku od tri (3) radna dana, u protivnom rizikujete da budete isključeni sa programa. Vi snosite troškove prevoza do lokacije novog poslodavca.

- Ukoliko vam posao dozvoljava promenu smještaja, vi ćete obavijestiti IWT o novoj adresi u roku od tri (3) radna dana, u protivnom rizikujete da budete isključeni sa programa.

Prestanak zaposlenja

- IWT nije odgovoran za i ne može kontrolisati odluke o zaposlenju koje donosi vaš poslodavac.

- Vaš poslodavac može okončati vaše zaposlenje u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, sa ili bez razloga.

-      Sa razlogom: uključujući i ne ograničavajući se na loš rad, loše ponašanje na poslu ili netačno navođenje vaših kvalifikacija

- Ovo će rezultirati vašim isključenjem sa programa

-      Bez razloga: bez vaše krivice

- IWT će vam pomoći da pronađete novi posao, ali ne može da garantuje novi posao.

- Vi ćete biti odgovorni za troškove prevoza do lokacije novog poslodavca.

-      Saglasni ste da ćete kontaktirati IWT ukoliko imate bilo kakvih poteškoća ili nesuglasica u vezi posla, a koje mogu uticati na nastavak vašeg rada.

  • Majke Jugovića 1
  • Studentski dom Nikola Tesla Paviljon br. I
  • +387 65 823 007
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.nfoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.columbus.ba

WORK AND TRAVEL

Top